Trái cây dầm (có sẵn trân châu đen + thạch trái cây)

Địa chỉ: 698 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ khách hàng 24/7

0941220440

Trái cây dầm (có sẵn trân châu đen + thạch trái cây)